Tag: pizreny

Dukat lokalny Urzędu Miasta i Gminy Pyzdry z 2008 roku. Emitent: Urząd Miasta i Gminy Pyzdry Producent: Mennica Polska Projektant: M. Czerniak Nakład: 300 sztuk ...

Dukat lokalny Urzędu Miasta i Gminy Pyzdry z 2007 roku. Emitent: Urząd Miasta i Gminy Pyzdry Producent: Mennica Polska Projektant: M. Czerniak Nakład: 15 000 ...